NEW Sinfonia string section and singers

Cefnogwch ni

Mae arnom angen i chi ein helpu i gofleidio byd newydd.  Mae NEW Sinfonia yn fwy angerddol nag erioed am wneud cerddoriaeth yn hygyrch a chefnogi ein cerddorion llawrydd gwych.  Rydyn ni ar bwynt!!!!!!!!! go iawn yn ein taith ar gyfer yr hyn sy'n addo bod yn bennod newydd gyffrous i NEW Sinfonia.  Trwy berfformiadau digidol a byw, rydym yn hyrwyddo creu cerddoriaeth greadigol ac ysbrydoledig sy'n hygyrch i bawb yng Nghymru a ledled y DU.

St Asaph - Angled high front shot copy.j
NEW
SINFONIA 
CYNYLLEIDFAOEDD NEWYDD
PROFIADAU NEWYDD
CYMRU
NEWYDD
  • Ymgysylltu: Dod â phrofiadau cerddoriaeth glasurol hygyrch i galon cymunedau trwy bartneriaeth leol.

  • Creu: Byddwn yn parhau i hyrwyddo gwaith cerddorol NEWYDD.

  • Arallgyfeirio: Rydym yn credu yng ngrym y Celfyddydau  I ddod ag iachâd a grymuso pawb beth bynnag mae’u hoedran, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, neu statws iechyd meddwl.

  • Ysbrydoli: Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ymroddedig i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion ifanc.

A allwch chi ystyried dod yn noddwr NEW Sinfonia?

 

Hyrwyddwr Ymgysylltu -  swm a awgrymir yn £ 6.50 (£78 y flwyddyn) - Dyma beth mae'n ei gostio i un o'n cerddorion llawrydd arwain gweithdy cerddoriaeth gymunedol.  Oherwydd y pandemig cyfredol, rydym yn cynnig cynllun talu-fel-y-gallwch.

 

Hyrwyddwr Ysbrydoli - £12.00 (£144 y flwyddyn) - Dyma beth mae'n ei gostio  i un o'n gweithwyr llawrydd fentora cerddor ifanc fel rhan o'n rhaglen datblygiad proffesiynol.

 

Hyrwyddwr Amrywiaeth - £25 (£300 y flwyddyn) – Dyma beth mae’n ei gostio  i un o'n cerddorion ymarfer, teithio a chymryd rhan mewn perfformiadau byw fel rhan o'n calendr blynyddol o ddigwyddiadau cynhwysol a chyfeillgar i deuluoedd.

 

Hyrwyddwr Cerddoriaeth Newydd - £50 (£600 y flwyddyn) - Rydym yn angerddol am gomisiynu cerddoriaeth newydd.  Rydym eisiau ddarparu profiadau perfformio unigryw.  Dyma'r gost i ni o ddatgloi'r cyfleoedd i wneud hyn bob blwyddyn.

HeinzSchmidt_MG_2111.jpg
 
_MG_9263.jpg

Ymunwch â'r teulu NEWYDD

Diolch am deithio gyda ni.  Rhowch ar lefel rydych chi'n gyffyrddus â hi, a gan ddiolch o waelod calon, hoffem gynnig i chi:

 

  1. Prynu tocyn o flaen llaw

  2. Y cyfle i fynychu ein digwyddiadau ar gyfer noddwyr

  3. Gwahoddiad  i fynychu ymarferion cyngerdd dethol

 

Eisiau cyfrannu mwy?

Os oes gennych fodd i roi ar lefel uwch, cysylltwch â’n Cyfarwyddwr Cyd-Artistig Robert Guy gan ddefnyddio’n Tudalen Gyswllt, a bydd wrth ei fodd yn siarad mwy â chi am sut y gallai’ch rhodd wneud gwahaniaeth sylweddol wrth ddatgloi mwy o'n gweledigaeth trwy profiadau newydd, cerddorol, creadigol ac uchelgeisiol.