Screenshot 2021-03-08 at 20.35.36.png

Tîm artistig 

Black and white profile picture of Conductor Robert Guy

Robert Guy

Cyd-Cyfarwyddwr Artistig

a Phrif Arweinydd

Black and white profile picture of Artistc director Jonathan Guy

Jon Guy

Cyd-Cyfarwyddwr Artistig

a Rheolwr Cwmni

Black and white profile picture of curator Bethan Griffiths

Bethan Griffiths

Rheolwr Prosiect a Churadur

 

Daw Robert o Ogledd Cymru ac mae'n arweinydd, cyflwynydd cyngherddau, cyfarwyddwr artistig ac athro, gydag ystod eang o sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol.  Yn eiriolwr dros gerddoriaeth newydd, mae Robert wedi cynnal 39 premier byd eang, tra’n gweithio gyda cherddorfeydd megis Cherddorfa Opera North, Manchester Camerata a NEW Sinfonia.  Fe’i dewiswyd gan Kirill Karabits i weithio gyda Cherddorfa Britten Pears yn eu Rhaglen ‘Artistiaid Ifanc’ a’r Dosbarth Meistr Digidol Ar-lein cyntaf gyda Neemi Järvi dan ofal Meta Artists International.

 

Mae dull cydweithredol Robert o ennyn ymddiredaeth cerddorion  wedi cael ei lunio gan ei yrfa broffesiynol gynnar fel chwaraewr fiola,  yn arbennig gyda Cherddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl ac ochr yn ochr â Phedwarawdau Llinynnol ‘Allegri’ ac ‘Edinburgh’.  Fel arweinydd gwadd, mae Robert yn gweithio'n rheolaidd gyda Manchester Camerata lle mae wedi perfformio gyda Tine Thing Helseth, recordio ar gyfer Sony Playstation a pherfformio ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Manceinion.  Robert yw Cyfarwyddwr rhaglen elitaidd arwain israddedig Prifysgol Manceinion, Pennaeth Rhaglenni Corawl a Chyfarwyddwr Ensembles.

 

https://www.robert-guy.com/

Profile picture of Robert Guy in St Asaph Cathedral
Profile picture of Jonathan Guy against a brick wall

Mae Jon Guy yn greawdwr cerddoriaeth sydd wedi ei leoli yn Stockport, gydag ymlyniad cryf â Gogledd Cymru lle cafodd ei fagu a ble mae'n parhau i gynhyrchu a pherfformio cerddoriaeth.  Mae'n gyd-sylfaenydd  NEW Sinfonia, cerddorfa arloesol wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru.  Yn wreiddiol, nod y gerddorfa oedd darparu profiad proffesiynol i gerddorion oedd yn dechrau dod i'r amlwg, ond nawr maent  eisiau bod yn arloeswyr gan greu profiadau cerddorol newydd i gynulleidfaoedd newydd yng Nghymru a thu hwnt.

 

Mae ei rôl fel Cyd-Cyfarwyddwr Artistig a Chyfansoddwr Preswyl gyda NEW Sinfonia yn caniatau iddo ehangu ei ddiddordeb eang mewn sawl genre o gerddoriaeth.  Mae o wedi cael ei ysbrydoli gan ystod o grewyr cerddoriaeth sydd wedi cydweithio ar brosiectau’r cerddorfa.

 

Yn ogystal â chyfansoddi a pherfformio gyda NEW Sinfonia,  mae Jon wedi perfformio fel clarinetydd gyda Cherddorfa ‘Opera North’, Ffilharmonig y BBC, Manchester Camerata, a’r ‘Northern Chamber Orchestra’,   ac ef yw’r clarinetydd bas gydag Ensemble Cerddoriaeth Gyfoes IMMIX sydd wedi'i leoli yn Lerpwl.

www.jonguymusic.co.uk

 

Mae Bethan yn delynores a phianydd arobryn wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru. Graddiodd gyda Meistr Perfformiad ar y Delyn gyda Rhagoriaeth yn 2019 a dyfarnwyd iddi wobr fawreddog y ‘Queen Elizabeth, The Queen Mother Rose Bowl’.  Enillodd Bethan y wobr gyntaf ar yr unawd telyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol a chafodd ei dewis i gystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth fawreddog y Blue Riband ar ddau achlysur.  Yn 2016 dyfarnwyd iddi Ysgoloriaeth Nansi Richards i delynorion, yn ogystal â Gwobr Delyn y Coleg Cerdd Brenhinol.

​​Mae Bethan yn perfformio gyda llawer o gerddorfeydd ledled Prydain gan gynnwys NEW Sinfonia - cerddorfa breswyl yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham a Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes Birmingham.  Yn gerddor siambr brwd, mae Bethan yn perfformio’n rheolaidd gyda’i deuawd Ffliwt a Thelyn, 'Hefin'yn ogystal â ‘  ‘Trilogy’, triawd ffliwt, telyn a fiola.

Profile picture of Bethan Griffiths leaning against a Harp