man holding a violin

Ymddiriedolwyr

Headshot picture of Mike Corcoran smiling

Mike Corcoran

Fel ymgynghorydd a chynghorydd annibynnol, mae Mike yn helpu sefydliadau ledled y byd i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd, a chynyddu a mesur eu heffaith..  Mae o’n Ymgynghorydd Cyswllt gyda’r Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu ar gyfer Cymru, yn Ymchwilydd Gwadd yng Nghyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac yn fentor i fusnesau newydd fel rhan o Raglen Twf Carlam Llywodraeth Cymru.  Yn eiriolwr angerddol dros ymgysylltiad y cyhoedd â'r celfyddydau a'r gwyddorau, mae o'n awdur nifer o gyhoeddiadau sy'n archwilio'r themâu hyn ac yn curadu ac yn cynnal arddangosfeydd a gwyliau yng Nghymru, ei wlad enedigol,.

 

  Mae ganddo radd mewn Ffiseg ac Athroniaeth o Brifysgol Durham ac mae'n Gymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch.

Headshot portrait of Ruth Evans smiling

Ruth Evans 

Mae Ruth yn gweithio i Gorau Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr fel Pennaeth Cynllunio Artistig a Chyfranogiad ac mae'n uwch aelod o'r timau artistig a rheoli yr NYCGB.  Mae hi hefyd wedi gweithio fel Uwch Reolwr Addysg yn Glyndebourne a Chynhyrchydd (Ieuenctid a Chymuned) yn Opera Cenedlaethol Cymru.  Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, bu’n astudio yn Neuadd St Edmund, Prifysgol Rhydychen (gydag ysgoloriaeth gorawl) yna enillodd radd Meistr mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor.  Yn ogystal â’i gwaith fel rheolwr celfyddydau, mae Ruth yn arweinydd corawl ac yn rhan o’r tîm tiwtoriaid yn ‘Sing for Pleasure’, CȃnSing ac yng Ngwersyll ‘Morland Choristers’.

Portait headshot of trustee Mark Perkins

Mark Perkins

Mae Mark bob amser wedi bod yn angerddol am y celfyddydau a'r trydydd sector.  Mae'n rhannol berchen ar Chell Perkins Ltd, cwmni sy'n bodoli i  gynnig cefnogaeth a hyfforddiant i  elusennau bach a chanolig ledled y DU ar ddulliau ymarferol o godi arian.

 

Mae Mark yn credu'n gryf y dylai cerddoriaeth ar bob ffurf fod ar gael  i bawb.  Mae  Mark ei hun wedi cyfansoddi caneuon a chyfansoddiadau amatur gan weld ei gerddoriaeth yn cael ei pherfformio mewn cymysgedd eclectig o leoliadau - yn amrywio o gyfansoddiad ar gyfer ‘Cerddoriaeth Ieuenctid Swydd Gaerwrangon’ yn Neuadd Symffoni Birmingham, i unrhyw noson meic agored a fydd yn ei dderbyn, i sioe gerdd sy'n gwneud elw fel rhan o'i radd ym Mhrifysgol Efrog.  Ers cael plant, mae bellach bron yn gwbl hyddysg yn perfformio clasuron Disney a hwiangerddi i gynulleidfa o dri!