Choir red overlay_V01.jpg
New Voices Welsh.png

Caru canu? Caru cerddoriaeth Cymraeg? Caru profiadau newydd?

 

Yn cyflwyno NEW Lleisiau – ein ensemble lleisiol creadigol ôll-gynhwysiol newydd, yn ailgynal angerdd creadigol a chariad pawb at ganu.

_MG_9289.jpg

Pwy ydym ni?

Rydym ni yn ensemble lleisiol creadigol, yn dod a phobl at ei gilydd ac ehangu teulu NEW Sinfonia i greu profiadau newydd ar gyfer aelodau a chynulleidfaoedd. Mae ein cantorion yn dod o ar draws Ogledd Cymru ac o lawer o bob math o lwybr bywyd. Mae’r ensemble yn gymuned o bobl gydag amrywiaeth o broffesiynau, cefndiroedd, a phrofiad cerddorol (rhai yn gantorion profiadol a rhai a dim profiad o gwbl). Angerdd i ganu a brwdfrydedd am gerddoriaeth sy’n uno ein cantorion!

Ble ydym ni?

Nid yw lleoliad yn rhwystr. Ar hyn o bryd rydym yn ymarfer yn yr hwb celfyddydau cymunedol Tŷ Pawb yng Nghanol Wrecsam, ar fore Sadwrn am 10.30 am 1.5 awr. Gallwch hefyd ymuno yn ddigidol trwy Zoom. Mi fydd ymarferion ar gyfer prosiectau dilynol yn digwydd mewn amrywiad o leoliadau ledled Gogledd Cymru ac mi fydd wastad yr opsiwn i ymuno’n ddigidol.

I gofrestri, cliciwch yma:

_MG_1262.jpg

Ein prosiectau

I ddod:

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd NEW Lleisiau yn perfformio fel rhan o gyngerdd lansio’r Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn Eglwys Gadeiriol St Asaff yr Haf yma! Mi fydd y cyngerdd yn dathlu 50 mlynedd ers sefydliad yr ŵyl, 10 mlynedd ers i St Asaff fod yn ddinas swyddogol, a 70 mlynedd o deyrnasiad y Frenhines.

Yn flaenorol:

Hiraeth | Hiraethu am Aelwyd

Ym mis Ebrill fe wnaeth NEW Lleisiau a NEW Sinfonia dod at ei gilydd i ddathlu calon amrywiol ac amlddiwylliannol Wrecsam mewn cefnogaeth o gais y dref i fod Prifddinas Diwylliant y DU. Yn amrywio o ffefrynnau megis ‘Lisa Lan’ a ‘Adiemus’ gan Karl Jenkins, i’r gân traddodiadol Simbabwaidd ‘Famba naye’ a’r gân Americanaidd brodorol ‘Shoshone love song’, mae ein repertoire yn dod o ar draws y byd gyda chaneuon mewn Sbaeneg, Swahili, Saesneg, Uwraniaidd, ac wrth gwrs, Cymraeg. Fe wnaethom hefyd perfformio comisiwn newydd gan y cyfansoddwr cyfoes Claire Victoria Roberts, a wnaeth cyflwyno golwg gerddorol fodern ar gân werin Archentaidd.

Angylion Arwyddo a Chanu

Daeth ein prosiect cyntaf i fywoliaeth ym mis Tachwedd 2021, lle fuodd NEW Lleisiau a NEW Sinfonia wedi perfformio premiere o gomisiwn newydd gan Jon Guy. Mi oedd waith yn osodiad cerddorol o gerdd gan y bardd Evrah Rose a chymerodd ysbrydoliaeth o brofiadau aelodau’r côr o’r pandemig. Perfformiwyd y gyngerdd yn Eglwys St Giles lle fuodd angylion yn hongian o’r to er mwyn cynrychioli pob person yng Nghymru sydd wedi colli u bywydau oherwydd Covid-19. Fe wnaeth NEW Lleisiau perfformio ‘The Nightingale’ gan Jon Guy ynghyd gyda chôr Dee-Sign, ‘Ar Hyd y Nos’, a’r gan anhygoel o deimladwy gan Robat Arwyn, ‘Anfonaf Angel’.

Faint bydd y gost?

​​Talwch yr hyn a allwch! Gallwch naill ai wneud rhodd fisol fach, neu rodd flynyddol, a thrwy ein cynllun Noddwyr NEW, gallwch weld yn union sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio.

 

Mae gennym yr arian i dalu am y comisiwn ar gyfer ein prosiect cyntaf. Bydd eich cefnogaeth yn helpu ni i dalu am ein tîm o gerddorion llawrydd proffesiynol yn ogystal a chostau gweinyddol fydd yn helpu i greu'r grŵp cyffrous hwn, ‘Lleisiau NEW’.

A Veiled Smile - Orchestra EDITED.jpg

Beth sy’n gwneud hyn yn unigryw?

  • Mae hyn yn fwy na chôr yn unig - mae hon yn broses gydweithredol sy'n croesi ffiniau arddull

  • Byddwch yn canu gyda cherddorfa broffesiynol ac ymuno â theulu NEW Sinfonia.

  • Rydych chi'n cysylltu â chantorion eraill

  • Byddwch yn cysylltu â chantorion eraill ar draws Gogledd Cymru.

  • Nid yw hon yn gôr arferol – mae hon yn broses gydweithredol a fy’n croesi ffiniau arddull.

Y tîm cerddorol

Byddwch yn gweithio gyda thîm o gerddorion proffesiynol.

jon profile_v02.jpg

Jonathan Guy

Cyfansoddwr ac Arweinydd Gweithdy

March CP shoot_small.jpg

Robert Guy

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

Bethan profile_v02.jpg

Bethan Griffiths

Cyfeilydd/Telynor ac Arweinydd Gweithdy

jenny_pearson.jpg

Jenny Pearson

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

maxresdefault_edited.jpg

Evrah Rose

Bardd, Awdur ac Arweinydd Gweithdy

_66A7084.jpg

Katherine Macaulay

Gweinyddwr a Chynorthwyydd Cerdd

_1033014_Print.jpg

Sut mae cymryd rhan?

Cofrestrwch gan ddefnyddio ein ffurflen isod, neu anfonwch e-bost yn Gymraeg neu yn Saesneg at  Katherine (voices@newsinfonia.org.uk) i archebu eich lle.

NEW Sinfonia are passionate about music and are redefining what it means to be an orchestra. We are an orchestra made up of exciting creative professional musicians who come from across North Wales and beyond. Our mission is to make innovative musical experiences of the highest quality available to everyone, create musical experiences for all young people and develop sustainable projects which matter to all our communities.

 

Through digital and in person performances, we champion creative and inspiring music making which is accessible for all in Wales and throughout the UK. Thank you for journeying with us. We cannot wait to welcome you!

Diolch am gyflwyno!