Choir red overlay_V01.jpg

Mae angen eich help chi arnom ni i gofleidio byd newydd.  Mae NEW Sinfonia yn falch i gyhoeddi ffurfiad NEW Lleisiau, a fydd yn ailafael ar angerdd creadigol a chariad pawb tuag at ganu.

_MG_9289.jpg

Beth ydyw? 

Ensemble lleisiol creadigol a fydd yn galluogi cantorion i gwrdd yn gyson trwy’r flwyddyn, ailgysylltu a bod yn rhan o deulu NEW Sinfonia i greu profiadau newydd i’n cyhoedd eu mwynhau.

Ble ydyw?

Nid yw lleoliad yn rhwystr. Ar gyfer ein prosiect cyntaf, byddwn yn ymarfer mewn person yn Nhŷ Pawb yn Wrecsam ar fore Sadwrn am 10.30yb am 1.5 awr yn dechrau o fis Medi.  Gallwch hefyd ymuno yn ddigidol trwy Zoom. Mi fydd ymarferion ar gyfer prosiectau dilynol yn digwydd mewn amrywiad o leoliadau ledled Gogledd Cymru ac mi fydd wastad yr opsiwn i ymuno’n ddigidol.

I gofrestri, cliciwch yma:

_MG_1262.jpg

Ein prosiect cyntaf 

Rydym wedi derbyn cyllid oddi wrth Tŷ Cerdd i gomisiynu cân newydd ar gyfer Corws a Cherddorfa a fydd yn derbyn sbardun o’ch meddyliadau a syniadau CHI. Byddwch yn cydweithio gyda’r cyfansoddwr Jon Guy a’r bardd Evrah Rose i lunio’r comisiwn newydd trwy ymgorffori’ch syniadau chi mewn cân newydd a fydd yn rhan o’n gŵyl TEN4TEN fy’n cymryd lle mewn safleoedd ledled Wrecsam ym mis Tachwedd. Fel rhan o’r prosiect cychwynnol hon, byddwn yn canu amrywiaeth o ffefrynnau lleisiol a chaneuon poblogaidd wrth i ni rannu a mwynhau’r profiad o ganu gyda’n gilydd unwaith eto.

Faint bydd y gost?

Talwch beth yr allwch chi! Rydym yn gwrthod gadael i gost fod yn rhwystr i’ch cyfranogiad, felly rhowch ar lefel yr ydych yn gyfforddus a hi trwy ein cynllun NEW Noddwyr.

 

Mae gennym y noddiant i dalu am y comisiwn a fy’n rhan o’n prosiect cyntaf. Bydd eich cefnogaeth yn helpu i dalu am ein tîm o gerddorion llawrydd proffesiynol yn ogystal â chostau gweinyddol ac felly’n helpu ni i ddatgloi a ffurfio’r broses cyffroes o greu’r grŵp NEW Lleisiau.

A Veiled Smile - Orchestra EDITED.jpg

Beth sy’n gwneud hyn yn unigryw?

Byddwch yn gweithio ynghyd a thîm o gerddorion proffesiynol ymroddedig.

  • Byddwch yn canu gyda cherddorfa broffesiynol ac ymuno â theulu NEW Sinfonia.

  • Rydych chi'n cysylltu â chantorion eraill

  • Byddwch yn cysylltu â chantorion eraill ar draws Gogledd Cymru.

  • Nid yw hon yn gôr arferol – mae hon yn broses gydweithredol a fy’n croesi ffiniau arddull.

Y tîm cerddorol

Byddwch yn gweithio gyda thîm o gerddorion proffesiynol.

jon profile_v02.jpg

Jonathan Guy

Cyfansoddwr ac Arweinydd Gweithdy

March CP shoot_small.jpg

Robert Guy

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

Bethan profile_v02.jpg

Bethan Griffiths

Cyfeilydd/Telynor ac Arweinydd Gweithdy

jenny_pearson.jpg

Jenny Pearson

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

maxresdefault.jpg

Evrah Rose

Bardd, Awdur ac Arweinydd Gweithdy

_66A7084.jpg

Katherine Macaulay

Gweinyddwr a Chynorthwyydd Cerdd

_1033014_Print.jpg

Sut mae cymryd rhan?

Cofrestrwch gan ddefnyddio ein ffurflen isod, neu anfonwch e-bost trwy’r cyfrwng Cymraeg neu Saesneg i Katherine (voices@newsinfonia.com) i archebu eich lle.

NEW Sinfonia are passionate about music and are redefining what it means to be an orchestra. We are an orchestra made up of exciting creative professional musicians who come from across North Wales and beyond. Our mission is to make innovative musical experiences of the highest quality available to everyone, create musical experiences for all young people and develop sustainable projects which matter to all our communities.

 

Through digital and in person performances, we champion creative and inspiring music making which is accessible for all in Wales and throughout the UK. Thank you for journeying with us. We cannot wait to welcome you!

Thanks for submitting!