Choir red overlay_V01.jpg
New Voices Welsh.png

Mae angen eich help chi arnom ni i gofleidio byd newydd.  Mae NEW Sinfonia yn falch o gyhoeddi ein bod yn ffurfio ‘Lleisiau NEW’,   gan ailafael yn angerdd creadigol pawb a’u cariad at ganu.

_MG_9289.jpg

Beth ydyw? 

Ensemble lleisiol creadigol a fydd yn galluogi cantorion i gwrdd yn gyson trwy’r flwyddyn, ailgysylltu, a bod yn rhan o deulu NEW Sinfonia i greu profiadau newydd y bydd ein cyhoedd eu mwynhau.

Ble ydyw?

Nid yw lleoliad yn rhwystr. Ar gyfer ein prosiect cyntaf, byddwn yn ymarfer yn fyw yn Nhŷ Pawb yn Wrecsam ar fore Sadwrn am 10.30yb am awr a hanner, gan ddechrau ym mis Medi.  Gallwch hefyd ymuno yn ddigidol trwy Zoom. Mi fydd ymarferion ar gyfer prosiectau dilynol yn digwydd mewn amrywiad o leoliadau ledled Gogledd Cymru ac mi fydd wastad yr opsiwn o ymuno’n ddigidol.

I gofrestri, cliciwch yma:

_MG_1262.jpg

Ein prosiect cyntaf 

Rydym wedi derbyn cyllid gan Dŷ Cerdd i gomisiynu cân newydd ar gyfer Corws a Cherddorfa wedi'i hysbrydoli gan feddyliau a syniadau CHI. Byddwch yn gweithio gyda'r cyfansoddwr Jon Guy a'r bardd Evrah Rose i lunio'r comisiwn newydd hwn wrth i ni ymgorffori'ch syniadau mewn cân newydd a fydd yn rhan o'n gŵyl TEN4TEN  mewn lleoliadau ledled Wrecsam ym mis Tachwedd. Fel rhan o'r prosiect cychwynnol hwn, byddwn yn canu amrywiaeth o ffefrynnau lleisiol poblogaidd wrth i ni rannu'r profiad llawen o ganu gyda'n gilydd eto.

Faint bydd y gost?

​​Talwch yr hyn a allwch! Gallwch naill ai wneud rhodd fisol fach, neu rodd flynyddol, a thrwy ein cynllun Noddwyr NEW, gallwch weld yn union sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio.

 

Mae gennym yr arian i dalu am y comisiwn ar gyfer ein prosiect cyntaf. Bydd eich cefnogaeth yn helpu ni i dalu am ein tîm o gerddorion llawrydd proffesiynol yn ogystal a chostau gweinyddol fydd yn helpu i greu'r grŵp cyffrous hwn, ‘Lleisiau NEW’.

A Veiled Smile - Orchestra EDITED.jpg

Beth sy’n gwneud hyn yn unigryw?

  • Mae hyn yn fwy na chôr yn unig - mae hon yn broses gydweithredol sy'n croesi ffiniau arddull

  • Byddwch yn canu gyda cherddorfa broffesiynol ac ymuno â theulu NEW Sinfonia.

  • Rydych chi'n cysylltu â chantorion eraill

  • Byddwch yn cysylltu â chantorion eraill ar draws Gogledd Cymru.

  • Nid yw hon yn gôr arferol – mae hon yn broses gydweithredol a fy’n croesi ffiniau arddull.

Y tîm cerddorol

Byddwch yn gweithio gyda thîm o gerddorion proffesiynol.

jon profile_v02.jpg

Jonathan Guy

Cyfansoddwr ac Arweinydd Gweithdy

March CP shoot_small.jpg

Robert Guy

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

Bethan profile_v02.jpg

Bethan Griffiths

Cyfeilydd/Telynor ac Arweinydd Gweithdy

jenny_pearson.jpg

Jenny Pearson

Arweinydd ac Arweinydd Gweithdy

maxresdefault_edited.jpg

Evrah Rose

Bardd, Awdur ac Arweinydd Gweithdy

_66A7084.jpg

Katherine Macaulay

Gweinyddwr a Chynorthwyydd Cerdd

_1033014_Print.jpg

Sut mae cymryd rhan?

Cofrestrwch gan ddefnyddio ein ffurflen isod, neu anfonwch e-bost yn Gymraeg neu yn Saesneg at  Katherine (voices@newsinfonia.org.uk) i archebu eich lle.

NEW Sinfonia are passionate about music and are redefining what it means to be an orchestra. We are an orchestra made up of exciting creative professional musicians who come from across North Wales and beyond. Our mission is to make innovative musical experiences of the highest quality available to everyone, create musical experiences for all young people and develop sustainable projects which matter to all our communities.

 

Through digital and in person performances, we champion creative and inspiring music making which is accessible for all in Wales and throughout the UK. Thank you for journeying with us. We cannot wait to welcome you!

Diolch am gyflwyno!