Woodwind section of New Sinfonia performing A Veiled Smile

Amdanom ni

The New Sinfonia Orchestra and choir performing in St Asaph Catherdral

Mae NEW Sinfonia yn angerddol am gerddoriaeth ac yn ailddiffinio'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn gerddorfa.

 

Rydym yn gerddorfa sy’n cynnwys cerddorion proffesiynol, creadigol a chyffrous o bob rhan o Ogledd Cymru a thu hwnt.  Ein weledigaeth yw i sicrhau bod profiadau cerddorol arloesol o'r ansawdd uchaf ar gael i bawb, i greu profiadau cerddorol i bob person ifanc, ac i ddatblygu prosiectau cynaliadwy s‘ynberthnasol i'n holl gymunedau.

St Asaph - Angled high front shot copy.j

Mae NEW Sinfonia yn Gerddorfa Breswyl yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ac yn gweithio mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru.  Maent wedi perfformio gydag artistiaid uchel eu parch yn cynnwys Raphael Wallfisch, Federico Colli, Ye-Eun Choi, Tamsin Waley-Cohen, Julian Close, Rebecca Afonwy-Jones, Llŷr Williams, David Kempster a Rhys Meirion.  Mae NEW Sinfonia yn falch o fod wedi cyflwyno’r perfformiadau cyntaf erioed o gyfansoddiadau gan Rebecca Dale, Paul Mealor, Brian Hughes a Jonathan Guy.

The New Sinfonia Orchestra and choir performing

Mae NEW Sinfonia yn cyflwyno rhaglen fywiog ar draws y sbectrwm cerddorol cyfan.  I ni, mae llwyddiant yn golygu codi calonnau ac eneidiau  pobl ledled y wlad, gan eu rymuso  i ddilyn a sicrhau llwyddiant ar eu telerau eu hunain.

Gan ddefnyddio cerddoriaeth fel offeryn pwerus ar gyfer hyrwyddo  iechyd a lles, mae NEW Sinfonia wedi mynd a’u cerddoriaeth i gymunedau mewn ysgolion ac ysbytai.  Cyrhaeddodd ein gwaith preswyl yn Ysbyty Wrecsam Maelor, gyda chefnogaeth Tesni Homes, rownd derfynol y categori ‘Celfyddydau a Busnesau Bach’ gyda Arts & Business Cymru.  Rydym yn cynnal gweithdy addysg yn flynyddol, mewn partneriaeth â NWIMF, sydd.    wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan gynnigcyfleoedd i bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Cymru i gwrdd, gwneud ffrindiau, creu  cerddoriaeth a pherfformio.