Sad, 15 Ion

|

https://www.wrecsam2025.com

Lle mae Light yn cwrdd â Thywyll ac Alcemi

Mae delweddau meddwol a synau bywiog yn cyfuno wrth i NEW Sinfonia ymuno unwaith eto â Golden Fable ar gyfer perfformiad wedi'i ffrydio'n fyw a fydd yn cyflwyno profiad trosgynnol.

Nid yw tocynnau ar werth
Gweler digwyddiadau eraill
Lle mae Light yn cwrdd â Thywyll ac Alcemi

Amser a Lleoliad

15 Ion 19:00 – 21:30

https://www.wrecsam2025.com

Am y Digwyddiad

Mae NEW Sinfonia yn cyflwyno 'Where Light meet Dark', cynhyrchiad syfrdanol sy'n cyfuno synau helaeth a delweddau esgynnol sy'n atseinio o amgylch cerrig hynafol Eglwys San Silyn yn Wrecsam. Mae’r gwaith cydweithredol newydd hwn ar gyfer cerddorfa siambr a delweddau wedi’u taflunio wedi’u cyd-greu gan Jon Guy ac Ant Dickinson a bydd yn cael ei ffrydio’n fyw i bawb ei brofi. 

Ochr yn ochr â'r gwaith newydd hwn bydd NEW Sinfonia yn ymuno â Golden Fable i berfformio eu halbwm diweddaraf 'Alchemy', a ddisgrifiwyd gan Folk Radio UK fel un  bodolaeth oesol gyntefig, yn glasurol o hardd ond gyda chynhyrchiad cyfoes.

Artistiaid:

Mae Ant Dickinson yn artist digidol, yn gerddor ac yn dechnolegydd creadigol y mae ei waith yn integreiddio syniadau byrfyfyr ac amhendantiaeth ag esthetig gweledol organig, naturiol. Mae ei gerddoriaeth yn aml yn defnyddio offeryniaeth anghonfensiynol wedi'i chyfuno ag elfennau digidol ac mae wedi'i pherfformio mor bell ac agos ag Adelaide, Awstralia a Blackpool, DU. 

Mae Jon Guy yn gyfansoddwr a cherddor gydag ymlyniad cryf i Ogledd Cymru lle cafodd ei fagu ac yn parhau i gynhyrchu a pherfformio cerddoriaeth. Mae ei gerddoriaeth wedi’i gwreiddio mewn traddodiadau clasurol ond wedi’i dylanwadu gan sawl genre a chydweithrediad y mae wedi’i wneud gydag artistiaid o ystod o genres.

Golden Fable yw Rebecca Joy, Tim Joy a Jon Guy. Mae lleisydd arswydus, arswydus Rebecca yn cymryd y llwyfan, tra bod yr aml-offerynwyr Tim a Jon yn creu'r gweadau cerddorol haenog oddi tano. Y canlyniad yw sain ethereal uchel a ddisgrifiwyd gan The Line of Best Fit fel “dim byd yn brin o ysbrydoledig”. Wedi’u lleoli yng ngogledd Cymru, mae Golden Fable wedi’u cysylltu’n ddigywilydd â byd natur, wedi’u hysbrydoli gan y tirweddau hardd ac amrywiol sydd o’u cwmpas.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Gais Diwylliant Dinas Wrecsam y DU ar gyfer 2025 a bydd yn cael ei ffrydio'n fyw i bawb ei wylio. Dilynwch y digwyddiad ar Facebook, YouTube neu o wefan Cynnig Diwylliant Dinas Wrecsam y DU, dolenni isod. 

https://www.wrecsam2025.com

https://www.facebook.com/Wrecsam2025/

Rhannwch y Digwyddiad hwn