Amser yw I'w gadarnhau

|

Wrecsam

DEG4DEG

Wedi'i osod ar gyfer Tachwedd 2021, mae TEN4TEN yn cynnwys Arddangosfa The Great Sounds sy'n cyflwyno ffordd newydd i berfformio a phrofi cerddoriaeth glasurol.

DEG4DEG

Amser a Lleoliad

Amser yw I'w gadarnhau

Wrecsam, Wrecsam

Am y Digwyddiad

Wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn partneriaeth ag Disability Arts Cymru, mae'r Arddangosfa Great Sounds yn cyflwyno ffordd newydd i berfformio a phrofi cerddoriaeth glasurol. Rydyn ni am eich trochi yn y perfformiad. Enw'r arddangosfa gyntaf yw 'Where Light meets Dark' ac mae'n cynnwys sgôr cerddorfaol newydd wedi'i chyfuno â delweddau gweledol wedi'u taflunio ar du mewn yr awditoriwm, a pherfformiadau gan aelodau Rhwydwaith Cerddoriaeth Anabledd newydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer y prosiect hwn.

Yn dod yn 2021

Rhannwch y Digwyddiad hwn